Mobiliteit

Vestigingsklimaat Zuidoost-Hageland

We zorgen voor een concurrentieel, aantrekkelijk vestigingsklimaat om bedrijven aan te trekken en te behouden in de regio. We doen dit met bijzondere aandacht voor de gemeenten aangrenzend aan Waals-Brabant en Limburg en kaarten de problematische positionering van deze gemeenten aan bij diverse relevante overheden en instanties.

Lees hier de verslagen van de bijeenkomsten van de clustergroep Zuidoost-Hageland: