Kenniseconomie

Uitrol van de kenniseconomie

Uitdaging
Leuven zet zichzelf en de regio op de kaart als kennisregio en gezondheidsmetropool met
3 pijlers: Health, High Tech en Creativity. Er is in de stad een economische
ontwikkelingsorganisatie waarin de KU Leuven, bedrijfsleiders en politici samenwerken
aan: branding en communicatie, internationalisering, samenwerking tussen en binnen
sectoren versterken; het aantal startende en groeibedrijven verhogen; het aantrekken,
ontwikkelen en behouden van nationaal en internationaal talent.
Het blijft de vraag hoe deze positionering van de stad Leuven en de inspanningen van de
tripple helix coalitie binnen Mindgate kan worden verbreed en uitgedragen over de regio
en de kleinere centrumsteden. Hoe kan het bredere nieuwe partnerschap van de
stadsregio een toonbeeld maken op internationaal vlak en een sociaaleconomische
dynamiek ontplooien die ten goede komt van alle gemeenten en alle inwoners van regio
Leuven? Hierbij hoort ook goede bereikbaarheid, huisvestingsmogelijkheden en een
aantrekkelijk leefklimaat.

Doelstelling
Het verbeteren van de samenwerking tussen Leuven en de kleinere centrumsteden
enerzijds en tussen alle lokale besturen van de hele regio anderzijds om de regionale
ontwikkeling te versnellen.