Kenniseconomie

Uitrol van de kenniseconomie

Uitdaging

Leuven zet zichzelf en de regio op de kaart als kennisregio en gezondheidsmetropool met 3 pijlers: Health, High Tech en Creativity. Er is in de stad een economische ontwikkelingsorganisatie waarin de KU Leuven, bedrijfsleiders en politici samenwerken aan: branding en communicatie, internationalisering, samenwerking tussen en binnen sectoren versterken; het aantal startende en groeibedrijven verhogen; het aantrekken, ontwikkelen en behouden van nationaal en internationaal talent.


Het blijft de vraag hoe deze positionering van de stad Leuven en de inspanningen van de triple helix coalitie binnen LeuvenMindgate kan worden verbreed en uitgedragen over de regio en de kleinere centrumsteden. Hoe kan het bredere nieuwe partnerschap van de stadsregio een toonbeeld maken op internationaal vlak en een sociaaleconomische dynamiek ontplooien die ten goede komt van alle gemeenten en alle inwoners van regio Leuven? Hierbij hoort ook goede bereikbaarheid, huisvestingsmogelijkheden en een aantrekkelijk leefklimaat.

Doelstelling

Het verbeteren van de samenwerking tussen Leuven en de kleinere centrumsteden enerzijds en tussen alle lokale besturen van de hele regio anderzijds om de regionale ontwikkeling te versnellen.

Acties Regioteam

Ondernemerscafé: We organiseren jaarlijks een ondernemerscafé in een gemeente of stad buiten Leuven om de Leuvense kenniseconomie in contact te brengen met lokale ondernemers in de regio.

  • Citrique Tienen: 21 september 2017
  • Pall Hoegaarden: 19 april 2018
  • Renier Natuursteen Aarschot: 20 september 2018
  • Toyota Diest: 26 februari 2019
  • The Compost Bag Company Herent: 25 juni 2019