Duurzame economische ontwikkeling

Taskforce

Binnen het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant wordt het sociaaleconomisch streekbeleid voorbereid in een Taskforce Spitsregio die permanent terugkoppelt naar het Burgemeestersoverleg, en dit als een vast agendapunt. Het nieuwe partnerschap omvat steden en gemeenten, vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties, provincie, deskundigen. Dit overleg resulteert in een gezamenlijke visie over het te voeren sociaaleconomisch beleid in de regio, met daaraan gekoppelde en gedragen en duidelijk opvolgbare en meetbare doelstellingen en acties.  Er is daarbij aandacht voor werk en economie op evenwichtige wijze en voor aanpalende beleidsdomeinen zoals mobiliteit, onderwijs, ruimtelijke ordening, welzijn. Het doel is invloed uitoefenen op beleidsbepalende processen om vooruitgang te boeken ten behoeve van de regio, maar ook en vooral gezamenlijke acties te ondernemen. Spitsregio Leuven moet ‘spitsregio’ blijven!

Samenstelling Taskforce Spitsregio Leuven.

Hieronder kan u per vergadering de juiste documenten bekijken.

2017

Documenten Taskforce Spitsregio Leuven 5 december 2017

Documenten Taskforce Spitsregio Leuven 3 oktober 2017

Documenten Taskforce Spitsregio Leuven 23 mei 2017

Documenten Taskforce Spitsregio Leuven 21 maart 2017
Verslag Taskforce Spitsregio Leuven 24 januari 2017

2016

Documenten Taskforce Spitsregio Leuven 22 november 2016
Documenten Taskforce Spitsregio Leuven 20 oktober 2016
Documenten Taskforce Spitsregio Leuven 20 september 2016
 

 

 

Werkgroep Sociale Economie

Om de vooropgestelde plannen en acties te kunnen realiseren, richten we een werkgroep sociale economie op waarin we graag beroep doen op de expertise van sociale-economie organisaties, lokale besturen, VDAB en andere partners . Deze werkgroep zal zich buigen over de acties die te maken hebben met:

  • Samenwerking sociale economie en lokale besturen
  • Samenwerking reguliere en sociale economie
  • Hervorming PWA
  • Werkplekleren in samenwerking met lokale besturen

Hieronder kan u per vergadering de juiste documenten bekijken.

2017

Documenten Werkgroep Sociale Economie 20 november 2017

Verslag Werkgroep Sociale Economie 19 juni 2017

Verslag Werkgroep Sociale Economie 24 april 2017

Verslag Werkgroep Sociale Economie 20 februari 2017

2016

Verslag Werkgroep Sociale Economie 19 december 2016

Verslag Werkgroep Sociale Economie 17 oktober 2016