Arbeidsmarkt

Een goedwerkende arbeidsmarkt

Uitdaging
De regio wordt gekenmerkt door een relatief hoge werkzaamheidsgraad en lage werkloosheidsgraad. Een aantal factoren die belangrijk zijn om deze tewerkstelling te consolideren of nog te doen groeien zijn ruimte voor economie en mobiliteit. Maar ook het verder inzetten op sleutelsectoren met het aanleveren van goed opgeleide werkkrachten is cruciaal. We denken hier in de eerste plaats aan de zorgsector die bijna 20% van de werkgelegenheid omvat, die aanwezig is in elke gemeente en die nog steeds veel goed opgeleide mensen nodig heeft.


Daarnaast blijven een aantal zwakkere doelgroepen oververtegenwoordigd in de werkloosheidsstatistieken. Dit verschilt soms sterk van gemeente tot gemeente. Daarenboven zullen een aantal hervormingen ( PWA, lokale diensteneconomie, verschuiving van mensen van werkloosheid naar OCMW, …) gevolgen hebben voor de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Het is dus ook een aandachtspunt hoe we alle lagen uit de bevolking kunnen betrekken in het economisch weefsel.


Een actueel aandachtspunt is ook de opvang van vluchtelingen. De toestroom van vluchtelingen betekent voor heel wat lokale besturen een grote uitdaging. Om de integratie in de maatschappij op een goede manier te laten verlopen, lijkt de weg vinden naar opleiding en werk een belangrijke stap.

Doelstelling(en)
Lokale tewerkstelling verhogen via:

  • Een werkgelegenheidsbeleid op maat van elke gemeente
  • Meer mensen naar zorgsector
  • Aantrekken van bedrijven (zie hierboven)
  • Afstemming onderwijs-lokale arbeidsmarkt
  • Tewerkstelling van kansengroepen verhogen
  • Bekijken van mogelijke rol van lokale besturen in werkplekleren
  • Kinderopvang en regionaal digitaal loket