Arbeidsmarkt

Een goedwerkende arbeidsmarkt

Uitdaging

De regio wordt gekenmerkt door een relatief hoge werkzaamheidsgraad en lage werkloosheidsgraad. Het verder inzetten op sleutelsectoren met het aanleveren van goed opgeleide werkkrachten is cruciaal. We denken hier in de eerste plaats aan de zorgsector die bijna 20% van de werkgelegenheid omvat, die aanwezig is in elke gemeente en die nog steeds veel goed opgeleide mensen nodig heeft.


Daarnaast blijven een aantal zwakkere doelgroepen oververtegenwoordigd in de werkloosheidsstatistieken. Dit verschilt soms sterk van gemeente tot gemeente. Daarenboven zijn er voortdurend hervormingen ( PWA, lokale diensteneconomie, verschuiving van mensen van werkloosheid naar OCMW, …) die gevolgen hebben voor de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Het is dus ook een aandachtspunt hoe we alle lagen uit de bevolking kunnen betrekken in het economisch weefsel.


Een actueel aandachtspunt is ook de opvang van vluchtelingen. De toestroom van vluchtelingen betekent voor heel wat lokale besturen een grote uitdaging. Om de integratie in de maatschappij op een goede manier te laten verlopen, lijkt de weg vinden naar opleiding en werk een belangrijke stap.

Doelstelling(en

Lokale tewerkstelling verhogen via:

 • Een werkgelegenheidsbeleid op maat van elke gemeente
 • Meer mensen naar zorgsector
 • Aantrekken van bedrijven (zie hierboven)
 • Afstemming onderwijs-lokale arbeidsmarkt
 • Tewerkstelling van kansengroepen verhogen
 • Bekijken van mogelijke rol van lokale besturen in werkplekleren
 • Kinderopvang en regionaal digitaal loket

Acties van het Regioteam

Samenwerkingsovereenkomst VDAB: 

 • Na een bevraging van alle gemeenten, bepalen we de verschillende clusters
 • Per cluster wordt er een arbeidsmarktanalyse en een plan van aanpak opgemaakt
 • We zetten concrete acties op tussen VDAB en lokale besturen

People made, echt waar:

 • Organisaties die mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven moeten gepromoot te worden.
 • Daarom organiseert het Regioteam jaarlijks twee pop-up winkels, ism de lokale besturen, waarbij  producten en diensten van sociale economie organisaties, arbeidzorginitiatieven en zorginstellingen met een creatief atelier gepromoot worden bij het grote publiek. 
 • De pop-up winkel wordt, onder begeleiding van het Regioteam, door de doelgroepmedewerkers zelf gerund. 
 • De pop-up winkel dient ook als proeftuin voor de opleiding 'Verkoop voor anderstaligen' van VDAB. De cursisten kunnen tijdens de opening van de pop-up winkel stage komen lopen, ervaring opdoen en hun Nederlands op de werkvloer bijschaven.

Werkplekleren:

 • Infosessies: we informeerden lokale besturen over werkplekleren.
 • Werkplekleren op maat: hierbij werd bekeken welke vormen voor hen het meest geschikt zijn.
 • Ervaringsuitwisseling: we organiseren ervaringsuitwisselingen tussen lokale besturen met de voorstelling van een aantal goede praktijken en moeilijkheden waarop men gestoten is.
 • Ondertussen nemen 11 lokale besturen deel aan werkplekleren.