Taskforce Spitsregio Leuven maakt eerste Corona-bilan

Hendrik Demuynck (VDAB) verzamelt cijfers over werkzoekenden en vacatures in de regio. Eind mei was het aantal werkzoekenden in de regio met 11,7% gestegen ten opzichte van mei 2019. De eerste toenamegolf is intussen gestabiliseerd. In maart-april was de toename vooral te wijten aan de stopzetting van uitzendcontracten. In mei valt er weer een kleine uitstroom naar werk te noteren. Maar VDAB verwacht een tweede golf van werkloze schoolverlaters in de zomer. En in het najaar een derde golf naar aanleiding van (door de Nationale Bank voorspelde) herstructureringen en faillissementen.

Er tekende zich tegelijkertijd een ongeziene daling van vacatures af. In maart-april-mei heeft VDAB 39,6% minder vacatures in het normaal economisch circuit ontvangen, in vergelijking met 2019. Er is wel een groot verschil tussen de sectoren. Zoals in andere regio’s is de daling groot in de horeca/toerisme, ontspanning/cultuur/sport maar ook in informatica/media/telecom en transport. Maatschappelijke dienstverlening en onderwijs kende eveneens een relatief grote terugval.  

Johan Vervoort (ACV) vult aan. De vakbonden waren rechtstreeks betrokken bij de crisismaatregel ‘tijdelijke werkloosheid’. In Vlaams-Brabant waren er in maart 9.102 en in april 8.813 werkgevers betrokken en respectievelijk 72.257 en 81. 879 werknemers. Het ging om gemiddeld 8,7 dagen tijdelijke werkloosheid in maart en 16 dagen in april. In de gemeenten in het oosten van de regio was er relatief meer tijdelijke werkloosheid.

Steven Marchand (ABVV) wijst op de inspanningen die de vakbonden deden om deze grootse administratieve operatie in goede banen te leiden. Hij vraagt uitdrukkelijk aandacht voor de crisis op de luchthaven en zeer concreet voor de ontslagen medewerkers van Swissport. Deze mensen moeten worden opgevangen bij een nieuwe bagage-afhandelaar.

De vakbonden zijn van oordeel dat bij een grote crisis als deze alle partners samen aan tafel moeten zitten en de krachten bundelen, ook in regio Leuven.

Peter Van Biesbroeck (VOKA) vertelt dat ongeveer de helft van de bevraagde werkgevers zegt dat medewerkers gingen telewerken. En meer dan de helft deed een beroep op tijdelijke werkloosheid. Al bij al geven vele werkgevers blijk van een optimisme en een positief vooruitzicht. Maar een tweede lock-down kan er echt niet bij, dat wordt volgens VOKA een economisch en een sociaal bloedbad. VOKA is van oordeel dat we onze exportpositie moeten vrijwaren (en dus zorgen voor goede brexit-afspraken). 

Elke Tielemans (UNIZO) zegt dat een derde van de KMO’s een omzetdaling noteerde van meer dan 50%, met pieken in de gekende sectoren. 7% vreest een faillissement en een derde heeft last van liquiditeitsproblemen.  Er waren ook 15% minder starters in maart-april-mei. De KMO’s verbinden die problemen in volgorde van belangrijkheid aan 1. een gebrek aan vraag 2. de hygiënemaatregelen 3. de stopzetting van activiteiten 4. problemen bij leveranciers. 16% ervaart geen problemen. Ze pleit voor goede opvolging van de situatie en voor een ondersteuning van de ondernemers, ook op lokaal niveau met zeer concrete en praktische initiatieven.

Sandra Hellings en Tim Buyse (SERV) presenteren Vlaamse aanbevelingen die lokaal en regionaal kunnen worden ingevuld.  Ze willen sterk inzetten op (digitale) opleidingen en levenslang leren, werkplekleren en wijkwerken, arbeidsmobiliteit en werkbaarheid. Ze vragen VDAB om klaar te staan! De economie kan heropleven door investeringen in infrastructuur, internationale handel gecombineerd met lokale productie, ondersteuning van ondernemerschap en een goedwerkend innovatiesysteem.

Het is voor de sprekers duidelijk dat er nu meer dan ooit nood is aan overleg en samenwerking tussen de lokale en regionale besturen én (sociale) partners om de ongetwijfeld zware gevolgen van de coronacrisis op te vangen.  In september wordt er opnieuw samengezeten om een actieplan voor de hele regio op te maken.

Meer informatie: cil.cuypers@regioteam.be of 0486 606 756.

Regioteam brief(t): 
0