Oproep Werkplekleren

Heel wat lokale besturen hebben al ervaring met werkplekleren zonder een algemeen beleid hierrond te hebben. Maar het aantal vragen stijgt. Door de vele specifieke regels binnen een lokaal bestuur, door de verschillende instrumenten van werkplekleren die er bestaan is het voor ambtenaren vaak een erg ingewikkelde materie. Het is belangrijk dat personeelsdiensten of de diensten waar binnen het werkplekleren vorm krijgt voldoende ondersteund worden.

Taskforce Spitsregio Leuven heeft een werkgroep samengesteld met alle aanbieders van werkplekleren in regio Leuven (VDAB, GTB, Velo, Wonen en Werken, Damiaaninstituut Aarschot, Centrum leren en werken Damiaaninstituut Aarschot, Redingenhof  Leuven, Syntra, Job-Link, Storzo, …). Deze werkgroep kan ondersteuning bieden aan lokale besturen.