Opleiding voor mentoren in de zorgsector

Stages en andere vormen van werkplekleren blijven cruciaal in de zoektocht naar geschikte en gemotiveerde medewerkers, ook in de zorgsector. De rol van de mentor is daarbij van groot belang.

Stage-mentoren begeleiden, coachen en ondersteunen het leerproces van jongeren en volwassenen in opleiding op de werkvloer.

Ook dit najaar organiseerden Taskforce Spitsregio Leuven en VVSG een opleiding voor mentoren in zorginstellingen van lokale besturen (OCMW’s, woonzorgcentra, kinderopvang). Op woensdag 8 november werden vormingsattesten uitgereikt aan 17 verzorgenden, zorgkundigen, kinderbegeleiders, logistiek medewerkers, verpleegkundigen.

Sinds de start van de mentoropleidingen in Vlaams-Brabant in 2013 werden al meer dan 600 mentoren opgeleid die op hun beurt duizenden stagiairs begeleidden.

Meer informatie: Koen Neyens