Ontdek Gezinszorg op 9 mei: een ontdekkingsreis voor leerlingen Verzorging

De invulling van de jobs in de zorg is ook in onze regio een uitdaging. Opleidingen en stages zijn daarbij cruciaal.

Voor de leerlingen in het 6e jaar Verzorging, die voor de keuze staan om zich te specialiseren in kinderzorg of ouderenzorg, is een positieve kennismaking met de sector van groot belang.  

In regio Leuven volgen ruim 200 leerlingen het 6e jaar Verzorging in 11 scholen.

Taskforce Spitsregio Leuven nam samen met Provincie Vlaams-Brabant, de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de scholen het initiatief om de 6e-jaars te laten kennismaken met de gezinszorg.

Tijdens ‘Ontdek Gezinszorg’ kunnen de leerlingen via een interactieve ontdekkingsreis langs 4 workshops ervaren wat het betekent om als professionele hulpverlener te werken in de gezinszorg.

Zorgbedrijf Leuven, Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin, Landelijke Thuiszorg en Thuishulp werken aan dit programma mee.

Meer info vind je hier en via koen.neyens@vlaamsbrabant.be