Memorandum burgemeestersoverleg Oost-Brabant

De 30 burgemeesters vragen dat de nieuwe Vlaamse en federale Regering en parlementsleden meer aandacht hebben voor de noden van de regio Oost-Brabant. Zij schuiven daartoe tien absolute prioriteiten naar voor waaronder een evenwichtige verdeling van het gemeente- en stedenfonds, een gezamenlijke aanpak om de verkeersknoop te ontwarren, een duurzaam en evenwichtig luchthavenbeleid, meer ruimte om te wonen en te werken, …

 

Het memorandum vindt u hieronder:

Regioteam brief(t): 
0