Hervorming van het PWA-stelsel naar "wijk-werken"

De lokale verankering, het uitvoeren van maatschappelijk relevante taken en de laagdrempelige opstap naar werk voor de werkzoekende zijn dan ook beangrijke kenmerken van wijk-werken.

Lees hier de volledige nota.