Gemeenten scharen zich massaal achter project ‘versterkt streekbeleid’

  In regio Halle-Vilvoorde en in regio Leuven scharen respectievelijk 34 gemeenten en 28 gemeenten zich achter een nieuw samenwerkingsverband dat de sociaaleconomische uitdagingen wil aanpakken met een gezamelijke visie en een gezamelijk actieplan.

In Halle-Vilvoorde gebeurt dit via het Toekomstforum en in Leuven via het Burgemeestersoverleg. De burgmeesters en schepenen zullen samen met de sociale partners (VOKA, UNIZO, Boerenbond, ACV, ABVV en ACLVB), de intercommunales Haviland en Interleuven, de provincie én deskundigen kwesties opnemen als: (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid, duurzame mobiliteit, ruimte om te ondernemen en aantrekkelijk vestigingsklimaat, de verspreiding van de kenniseconomie, de ontwikkeling van de luchthaven, kernversterking,... De Vlaamse overheid zal tegen de zomer een beslissing nemen over de toekenning van subsidies aan de actieve partnerschappen. Vanaf september 2016 houden de RESOC's op te bestaan.

Meer infomatie: Cil Cuypers - cil.cuypers@vlaamsbrabant.be - 016 26 74 40