De hervormingen in de sociale economie en de gevolgen

Maak even tijd voor een taai verhaal met een kerstboodschap. Want het nieuwe werkplekleren zal pas slagen als - en alleen als - u een inclusieve ondernemer wordt!